Bezpečnost a provoz LPG

Otázky k bezpečnosti LPG

Veškerá povolená zařízení pro pohon na LPG jsou důkladně přezkoušena a v oblasti bezpečnosti v ničem nezaostávají za benzínem poháněnými automobily.

Bezpečnost provozu LPG potvrdil i německý nezávislý časopis pro spotřebitele Öko-Test, který uvádí: “Osobní automobily s pohonem na zkapalněný plyn jsou bezpečné. O to se lze denně přesvědčit v zemích, jako je Itálie, kde jezdí více než milion osobních aut s pohonem na LPG a nebylo možno prokázat žádné zvýšené nebezpečí požáru nebo exploze.” (zdroj: Öko-Test, vydání 10/03).

Co se tedy stane při nehodě či úniku plynu?
Nádrže na LPG jsou pro tyto případy vybaveny několika bezpečnostními prvky. Nádrž je vyrobena z oceli a upevnění tlakové nádrže je zkoušeno nárazovou zkouškou EHK č. 32 a dynamickou zkouškou. Pro případ prasknutí potrubí dojde ke změně tlaku a pojistné ventily se tak okamžitě uzavřou. V případě požáru pak zase přetlakové ventily zajistí postupný únik plynu, který kontrolovaně a bezpečně vyhoří a nedojde tak k roztržení ocelové nádrže a výbuchu.
V České Republice je navíc povinná kontrola těsnosti celého systému alespoň jednou ročně.

Partneři Naši partneři Naši partneři Naši partneři Naši partneři
AUTOGASCOUBAL PRAHA
Puchmajerova 9, 158 00 Praha 5
tel: +420 777 945 326
e-mail: coubal@autogascoubal.cz
AUTOGASCOUBAL KOLÍN
Zengrova 131, 280 02 Kolín
tel: 777 945 840
e-mail: kolin@autogascoubal.cz
Copyright © 2018 AUTO GAS COUBAL
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront
Partneři Naši partneři Naši partneři Naši partneři Naši partneři
AUTOGASCOUBAL PRAHA
Puchmajerova 9, 158 00 Praha 5
mobil: +420 777 945 326
e-mail: coubal@autogascoubal.cz
AUTOGASCOUBAL KOLÍN
Zengrova 131, 280 02 Kolín
tel: 777 945 840
e-mail: kolin@autogascoubal.cz
Copyright © 2018 AUTO GAS COUBAL
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront