Jak fungují systémy LPG

Obecně k LPG

LPG neboli zkapalněný ropný plyn je vedlejším produktem při těžbě zemního plynu a ropy. Poprvé byl použit pro pohon automobilů v Americe již v roce 1920. V 60. letech 20. století dospěla tato technologie do Evropy, ale širší využití našlo LPG v automobilech teprve v 80. letech.

Palivo - zkapalněný plyn pro pohon automobilů

Jako LPG byly původně označovány zkapalněné ropné plyny C2 - C5 (Liquefied Petroleum Gases), v současné době je tak označována směs propan-butan získaná jejich zpracováním. Zkapalněné ropné plyny lze získat ze dvou zdrojů, a to ze zemního plynu (zhruba 60 % celkové bilance LPG) a v ropných rafineriích z primárního i sekundárního zpracování ropy (zhruba 40 % celkové bilance LPG). Kondenzát oddělený ze zemního plynu má podobné složení a vlastnosti jako frakce C2 až C6 vydestilovaná v ropných rafineriích z primárního nebo sekundárního zpracování ropy. Zpracovávat obě tyto suroviny jako směs je velmi výhodné. Ropné rafinerie mají o nákup kondenzátu ze zemního plynu rostoucí zájem. Potenciál ropného LPG je limitován světovými zásobami ropy. Naopak se ale předpokládá zvýšení produkce LPG ze zemního plynu v souvislosti s jeho očekávaným rostoucím využitím. S tím související zvýšení těžby zemního plynu a jeho lepší zpracování by mělo zvýšit dostupnost LPG, což by mělo vést i k následnému mírnému zvýšení jeho využití jako pohonné hmoty v dopravě, kde je adekvátní alternativou benzinu nebo naftě.

Kapalný plyn samotný je běžně používán téměř v každé domácnosti, např. v jednorázových zapalovačích nebo kempinkových vařičích. Dokonce i olympijský oheň již léta svítí díky LPG.

Co je LPG?
  • LPG je směsí kapalných plynů.
  • LPG, který se zkapalňuje pod nízkým tlakem cca 8 bar, se skládá z uhlovodíků propanu a butan a jejich směsí.
  • LPG se vyznačuje vysokou koncentrací energie.
  • LPG se vyznačuje vysokou antidetonační stálostí.
  • Požadavky na LPG jsou v rámci Evropy stanoveny v DIN EN 589 a umožňují tak bezproblémové mezinárodní použití.
Partneři Naši partneři Naši partneři Naši partneři Naši partneři
AUTOGASCOUBAL PRAHA
Puchmajerova 9, 158 00 Praha 5
tel: +420 777 945 326
e-mail: coubal@autogascoubal.cz
AUTOGASCOUBAL KOLÍN
Zengrova 131, 280 02 Kolín
tel: 777 945 840
e-mail: kolin@autogascoubal.cz
Copyright © 2018 AUTO GAS COUBAL
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront
Partneři Naši partneři Naši partneři Naši partneři Naši partneři
AUTOGASCOUBAL PRAHA
Puchmajerova 9, 158 00 Praha 5
mobil: +420 777 945 326
e-mail: coubal@autogascoubal.cz
AUTOGASCOUBAL KOLÍN
Zengrova 131, 280 02 Kolín
tel: 777 945 840
e-mail: kolin@autogascoubal.cz
Copyright © 2018 AUTO GAS COUBAL
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront